Fiske

FISKE


Är en avkopplande sysselsättning som kan bedrivas året om. Sjörna och vattendragen i vår omgivning ligger antingen inom Hede eller Råndalens fiskevårdsområde, viktigt att veta då man skall köpa fiskekort.


Röding är den dominerande fisken i sjöarna, i vattendragen får man öring.

Skärsjön och övriga sjöar når man till fots, till den förstnämnda är det 2 km.


Till Råndan som passerar i närheten av Råndalen kan man köra bil. Där fångas förutom öring också harr.


I Råndan rinner Lill-Råndan ut. Följer man denna å uppströms kommer man snart till en magiskt vacker plats där man kan sitta ner en stund t ex i vindskyddet och betrakta det fina vattenfallet. Det är inte ovanligt att fiskare övernattar här.


På vintern är fjällsjöarna populära pimpelställen, lättåtkomliga på skidor och skoter. På Skärsjön anordnas varje påskafton den anrika Skärsjöpimpeln.