Banner

Du är väl medlem i vår förening?

Här kommer igen en påminnelse om att betala spår och aktivitetsavgift till

fritidsföreningen om du inte redan gjort det!?

Våra fina skidspår kostar ca.90 000:- per år att underhålla så era bidrag behövs.

Årsavgiften säsongen 2017/18 är endast 500kr och innefattar spåravgift för

hela familjen samt de aktiviteter föreningen anordnar.

Om du är ny medlem ange namn och mailadress.

Läs mer hur du går tillväga på vår hemsida!