Föreningen

Föreningen för stugägare och alla andra som intresserar sig för fritidsområdena runt Sonfjället och Skärsjövålen i vackra Härjedalen.

klart.se

VI STÖDJER SONFJÄLLETS FRITIDSOMRÅDEN

Thaggens Måleri

Föreningen bildades i slutet av 1970-talet som ett komplement till  de samfälligheter som redan fanns men som i sina stadgar inte tillåts ägna sig åt annat än gemensamma vägar och vatten.

Från början var föreningens huvudsakliga uppgift att bistå liften med aktivitetshjälp, men sedan denna lades ner är föreningen huvudansvarig  för all trivselskapande verksamhet. Den ökade betydelsen har också visat sig i att medlemsantalet stigit inte bara bland stugägare i området utan också bland boende i Hede och Råndalen.

 

Styrelsen:

Jonas Svan

Ordförande

74

Helene Säterberg

Kassör

915

Annelie Ericson

Sekreterare

Granmor

Stefan Karlsson

Ledamot

100


Johan Stenlund

Skoter

59:06

Rolf Wikstrand

Skidspår,  Arbetsdagar

96

Björn Aspelin

Ledamot

6

Markko Mäkinen

Skoter & skidspår

916

Jan Karlsson

Ledamot

133

Årsavgiften säsongen 2018/19 är 500kr och innefattar spåravgift för hela familjen. Med spåravgift menas dom skidspår som

föreningen förvaltar samt dom skotersleder som är inom området. Avgiften ska vara föreningen tillhanda

innan sista januari 2019. Om du är ny medlem ange namn och mailadress. Saknas mailadress, ange vanlig adress.

För er som har stuga på Slingan och Synderkölen ingår medlemsavgift via vägföreningsavgiften.


Avgiften sätts in på föreningens pk 436 57 24-6 eller

betalas med Swish på numret: 123 690 1607 - Ange alltid Namn, ev. Stugnummer och e-postadress.

Betalningar från utlandet: BIC-kod  NDEASESS,  IBAN  SE45 9500 0099 6042 4365 7246

Faktureringsadress: c/o Säterberg, Skogen 137, 844 91 Hammarstrand

Föreningens Org.nr 802456-2129

VI STÖDJER SONFJÄLLETS FRITIDSOMRÅDEN