Föreningen

Föreningen för stugägare och alla andra som intresserar sig för fritidsområdena runt Sonfjället och Skärsjövålen i vackra Härjedalen.

klart.se

VI STÖDJER SONFJÄLLETS FRITIDSOMRÅDEN

Thaggens Måleri

Föreningen bildades i slutet av 1970-talet som ett komplement till de samfälligheter som redan fanns men som i sina stadgar inte tillåts ägna sig åt annat än gemensamma vägar och vatten.

Från början var föreningens huvudsakliga uppgift att bistå liften med aktivitetshjälp, men sedan denna lades ner är föreningen huvudansvarig för all trivselskapande verksamhet. Den ökade betydelsen har också visat sig i att medlemsantalet stigit inte bara bland stugägare i området utan också bland boende i Hede och Råndalen.

Styrelsen:

Jonas Svan

Ordförande

74

Helene Säterberg

Kassör

915

Annelie Ericson

Sekreterare

Granmor

Monica Smedman

Långfredagstipset

8

Johan Stenlund

Skoter

59:06

Rolf Wikstrand

Skidspår, Arbetsdagar

96

Björn Aspelin

Ledamot

6

Markko Mäkinen

Skoter & skidspår

916

Jan Karlsson

Ledamot

133

Årsavgiften säsongen 2017/18 är 500kr och innefattar spåravgift för hela familjen. Avgiften ska vara föreningen tillhanda innan sista januari 2018. Om du är ny medlem ange namn och mailadress. Saknas mailadress, ange vanlig adress.

 

Avgiften sätts in på föreningens pk 436 57 24-6 eller

betalas med Swish på numret: 123 690 1607 - Ange alltid Namn, ev. Stugnummer och e-postadress.

Betalningar från utlandet: BIC-kod NDEASESS, IBAN SE45 9500 0099 6042 4365 7246

Faktureringsadress: c/o Säterberg, Skogen 137, 844 91 Hammarstrand

Föreningens Org.nr 802456-2129

VI STÖDJER SONFJÄLLETS FRITIDSOMRÅDEN